صدای طبیعت با همراهی پیانوی

صدای طبیعت با همراهی پیانوی

استوارت جونز

صدای طبیعت با همراهی پیانوی

استوارت جونز

آلبوم Relaxation en Foret نام یکی از آثار آهنگساز  خوش ذوق و با استعداد انگلیسی استوارت جونز - Stuart Jones است. قطعات این آلبوم با سازهای پیانو و ویولنسل در پس زمینه نوای طبیعت تنظیم شده است

2
The Forgotten Trail
3
A Deer in the Distance
4
Sunlight Through Cedars
5
Peace Remembered
6
Bathed in Emerald
7
As Daylight Wanes
8
Gift of the Forest
نمایش بیشتر