نجوای سایه ها در آلبوم The Shadow's Bride

نجوای سایه ها در آلبوم The Shadow's Bride

پیتر گاندری

نجوای سایه ها در آلبوم The Shadow's Bride

پیتر گاندری

آلبوم عروس سایه (The Shadow’s Bride) عنوان اثری از پیتر گاندری (Peter Gundry) هنرمند استرالیایی است.
سبک کاری و فضاهای موسیقی گاندری تلفیقی از سبک های Fantasy، Celtic،  Dark و Magic Music را دربرمیگیرد.
عروس سایه فضایی تاریک دارد و بیشتر با پیانو و ویولن سل و همراهی گروه کر قطعاتی به اصطلاح Dark Classical خلق شده اند. موسیقی هایی گاه دلهره آور که نا خودآگاه ذهن را درگیر تخیلات مرموز می کند طوریکه حس گوش دادن به آنها وصف ناپذیر است.

1
As Shadows Fall
2
I Bleed for You
3
I Meet My Shadow
4
Invocation
5
Lucifer's Hymn
6
Return of the Dark Lord
7
Silva Maleficus
10
The Dream Snatcher
11
The Last Dance
12
The Last of Their Kind
13
The Shadow's Bride
14
The Witch
15
True Power Within
نمایش بیشتر