آلبومی برای آرامش ذهن شما سری هفتم

آلبومی برای آرامش ذهن شما سری هفتم

هنرمندان مختلف

آلبومی برای آرامش ذهن شما سری هفتم

هنرمندان مختلف

آلبوم Aromatherapy-Rose، موسیقی های از جنس و حس آرامش، ریلکسیشن، تمرکز و تمدد اعصاب که از سبک ها و هنرمندان معروف موسیقی تشکیل شده است و دارای فضایی کاملا آرام است که بسیار برای موسیقی درمانی و ریلکسیشن مناسب خواهد بود 

موسیقی های زیبا وشنیدنی که برخی ترکیبی از صدای طبیعت و برخی با هم نوایی سازهای همچون پیانو، ویلون، گیتار و فلوت لحظات بسیار زیبای را برای شما خلق خواهند کرد.

1
A Rose is a Rose
4
Flower Language
5
Flower Plucking
6
Grow Like a Rose
7
In Renoir's Garden
8
In the Name of Roses
10
The Little Prince's Rose
نمایش بیشتر