آلبومی برای آرامش ذهن شما سری نهم

آلبومی برای آرامش ذهن شما سری نهم

هنرمندان مختلف

آلبومی برای آرامش ذهن شما سری نهم

هنرمندان مختلف

آلبوم Aromatherapy-Tangerine، موسیقی های از جنس و حس آرامش، ریلکسیشن، تمرکز و تمدد اعصاب که از سبک ها و هنرمندان معروف موسیقی تشکیل شده است و دارای فضایی کاملا آرام است که بسیار برای موسیقی درمانی و ریلکسیشن مناسب خواهد بود 

موسیقی های زیبا وشنیدنی که برخی ترکیبی از صدای طبیعت و برخی با هم نوایی سازهای همچون پیانو، ویلون، گیتار و فلوت لحظات بسیار زیبای را برای شما خلق خواهند کرد.

نمایش بیشتر