آلبومی برای آرامش ذهن شما سری دهم

آلبومی برای آرامش ذهن شما سری دهم

هنرمندان مختلف

آلبومی برای آرامش ذهن شما سری دهم

هنرمندان مختلف

آلبوم Aromatherapy - Ylang Ylang، موسیقی های از جنس و حس آرامش، ریلکسیشن، تمرکز و تمدد اعصاب که از سبک ها و هنرمندان معروف موسیقی تشکیل شده است و دارای فضایی کاملا آرام است که بسیار برای موسیقی درمانی و ریلکسیشن مناسب خواهد بود 

موسیقی های زیبا وشنیدنی که برخی ترکیبی از صدای طبیعت و برخی با هم نوایی سازهای همچون پیانو، ویلون، گیتار و فلوت لحظات بسیار زیبای را برای شما خلق خواهند کرد.

2
Getting Hold Of Odour
4
Passion Drift By
5
Passion Of Life
6
The Mirror Deep Inside
7
The Spirit Of Fragrance
نمایش بیشتر