قطعات پر انرژی مناسب برای باشگاه های بدنسازی و ایروبیک

قطعات پر انرژی مناسب برای باشگاه های بدنسازی و ایروبیک

هنرمندان مختلف

قطعات پر انرژی مناسب برای باشگاه های بدنسازی و ایروبیک

هنرمندان مختلف

مجموعه Aerobic در 9 سری بوده و شامل قطعاتی پر انرژی مناسب برای باشگاه های ورزشی ، بدنسازی و ایروبیک می باشد. این مجموعه شامل قطعاتی از هنرمندان مختلف می باشد.

1
Money for Nothing (Dancecom Project Edit)
2
Show Me Hate (Radio Edit)
3
Through the Deep (Radio Edit)
6
Kiss (Club Edit)
7
Distance (Club Mix)
8
Hold Me (Club Mix)
9
Mxschi (Radio Edit)
نمایش بیشتر