پیانو آرام و دلنواز در آلبوم A Million Dreams

پیانو آرام و دلنواز در آلبوم A Million Dreams

فلورین بور

پیانو آرام و دلنواز در آلبوم A Million Dreams

فلورین بور

" آلبوم موسیقی A Million Dreams - نوای دلنشینی از پیانونوازی فلورین بورFlorian bur آهنگساز سوئدی است که 23 نوامبر سال 2018 تولید و منتشر شد.

این آلبوم شامل 13 قطعه آرامش بخش است." 

 

3
. I Wish Sometimes That I Was Normal
4
. An Angel Is Born
6
. Youre Not Alone
7
. I Love Your Smile
11
. Wake Up Together
13
. That Was The Story
نمایش بیشتر