بهترین قطعات موسیقی برای آرامش مادر و نوزاد

بهترین قطعات موسیقی برای آرامش مادر و نوزاد

شرکت موسیقی اسلیپینگ کالچر

بهترین قطعات موسیقی برای آرامش مادر و نوزاد

شرکت موسیقی اسلیپینگ کالچر

"همانگونه که موسیقی آرامش بخش می تواند به افراد انرژی مثبت و آرامش دهد، برای یک زن حامله (بانوی باردار) و جنین نیز تاثیر مثبت دارد. 

مجموعه ی پیش رو (Newborns: Relaxing Pregnancy Music for Mother and Babies in the Womb )شامل 25 قطعه موسیقی آرامش بخش است که مناسب برای مادران است که در دوران بارداری و شیردهی میتوانند آرامش را برای نوزاده خود فراهم آورند.

کاهش اضطراب جنینی دوران بارداری، کاهش استرس‌های ناشی از وضع حمل و درد زایمان و کاهش فشار عصبی و افسردگی از جمله مواردی است که پزشکان درباره تاثیر موسیقی بر زنان باردار عنوان کرده‌اند. این بخش شامل بهترین قطعات موسیقی مناسب برای دوران بارداری و شیردهی است."

1
Lullabye for Alice Grey
2
Native American Massage Music
3
Ocean Waterfall
4
Relax Your Soul
5
Relax, Meditate, Escape, Sleep
6
Festa Mediterranea
8
He Is the First Word in Healing
9
Study on a Hymn
10
The Sleep Song
11
Ascension Into the Calm, Sleep and Study, Zen New Age
12
Walk the Stone Pathway
13
Relaxing Lights
14
Yoga Music Radio
15
Light Like Water
16
Love Is the Water
17
Youth Oriented
19
Nightime Lullaby
20
Other Side of Sleep - Aromatherapy
21
Capetown Lullaby
22
Understudy Hit
23
Sleepin With the Light on
24
Afro Asian Suite
25
Return of the Zen
نمایش بیشتر