تریلرهای حماسی و هیجان انگیز در آلبوم Rise Of The Fallen

تریلرهای حماسی و هیجان انگیز در آلبوم Rise Of The Fallen

گروه فرینگ المنت

تریلرهای حماسی و هیجان انگیز در آلبوم Rise Of The Fallen

گروه فرینگ المنت

"آلبوم موسیقی Rise of the Fallen - تریلرهای حماسی و هیجان انگیزی از گروه موسیقی فرینگ المنت Fringe Element است.

این آلبوم در ژانرهای Epic , Trailer Music درسال 2018 تولید و منتشر شده است. "

1
. Rise of the Fallen
4
. Relentless Pursuit
5
. Quantum Realm
6
. Forged in Darkness
7
. Earth Will Remember You
8
. Fractured Alliance
9
. Fight or Flight
10
. For All Humanity
11
. Into the Fray
13
. Silent Guardian
15
. Dark Horizon
نمایش بیشتر