Tri State شاهکار تمام نشدنی موسیقی

Tri State شاهکار تمام نشدنی موسیقی

گروه موسیقی اباو اند بیوند

Tri State شاهکار تمام نشدنی موسیقی

گروه موسیقی اباو اند بیوند

"Tri-State آلبومی واقعا زیبا و فوق العاده و یکی از برترین آلبوم های ترنس محسوب می‌شود. در این آلبوم انسان با آهنگ های In The Past و Indonesia و Hope به اوج پرواز می کند.

 

 

نمایش بیشتر