زیبایی ترین ملودی های امبینت چیل اوت در آلبوم Meridian

زیبایی ترین ملودی های امبینت چیل اوت در آلبوم Meridian

رهن

زیبایی ترین ملودی های امبینت چیل اوت در آلبوم Meridian

رهن

"آلبوم Meridianتوسط Rohne در سال 2018  تولید و منتشر شد. 

این آلبوم در قالب  8 قطعه و در ژانرهای: Electronic, Ambient, Downtempo, Chillout نواخته شده است."

اولین ترک از این آلبوم "Meru"- آهنگی است که غرق در دنیایی از منظره های صوتی می شود بطوریکه شنونده خود را در محیطی خاص می بیند.

همچنین قطعه "Aurora" یک آهنگ متفکر و مراقبه از آلبوم است که ذهن شنونده را به سفر دور و گسترده می برد."

نمایش بیشتر