قطعات سبک امبینت در Vargtimme

قطعات سبک امبینت در Vargtimme

Vargtimme

قطعات سبک امبینت در Vargtimme

Vargtimme

آلبوم Vargtimme اثری از آهنگساز و پیانیست ایرانی با نام هنری Vargtimme است ، که در زمینه موسیقی و سبک موسیقی متن، امبینت، آلترناتیو فعالیت می کند.

نمایش بیشتر