قطعات احساسی سبک امبینت در Emotion

قطعات احساسی سبک امبینت در Emotion

بورتسک

قطعات احساسی سبک امبینت در Emotion

بورتسک

آلبوم Emotion  عنوان اثری از آهنگساز و پیانیست اهل پراگ ، دانیل بوردوفسکی با نام هنری Borrtex است.

نمایش بیشتر