قطعاتی در سبک نیو ایج با Grace

قطعاتی در سبک نیو ایج با Grace

Paul Avgerinos

قطعاتی در سبک نیو ایج با Grace

Paul Avgerinos

آلبوم موسیقی بخشایش  - Grace عنوان یکی از آثار هنرمند آمریکایی  پاول آوگرینوس Paul Avgerinos است. این آلبوم در پنجاه و هشتمین مراسم جوایز گرمی جایزه بهترین اثر بی کلام در سبک نیوایج را به خود اختصاص داد.

3
Angelic Presence
4
Equanimity
5
Always Blessed
6
Ascensionx
7
Grace of Om
8
The Eternal
9
Guru's Grace
نمایش بیشتر