موزیک ویدیو Toward the Inevitable

اجرای زنده آهنگ Toward the Inevitable، سالن Wildish Theater، سال 2016

دیوید نوو، آهنگساز و نوازنده پیانو اهل آمریکا است.
او ایستگاه رادیویی آنلاین خود را با نام "تکنوازی پیانو رادیویی" در ماه اوت سال 2003 تاسیس کرد و از آن به عنوان وسیله ای برای ترویج نام تجاری خود و انتشار زمزمه های پیانو استفاده کرده است.