موزیک ویدئوی آخرالزمانی Coolverine

موزیک ویدئوی آخرالزمانی Coolverine - موگوای

قطعه «Coolverine» آهنگ اول این آلبوم و یکی از دیوانه کننده ترین صداهای اخیر گروه موگوای است. یک صدای آخرالزمانی با موتیف های تکراری گیتار و درامز که از میانه های راه سینتی سایزر هم به آن ها می‌پیوندد و زنگِ رجعت به آسمان و پایان را به صدا در می‌آورد.