اجرای خیابانی The Song of the Golden Dragon

اجرای خیابانی The Song of the Golden Dragon - استاس تونه

این بار هم صدای گیتار "استاس تونه" کنار خیابان.
گیتاری در دست، روی صندلی چوبی ساده با چهره ای که شبیه کولی هاست و عودی لابه‌لای سیم‌های گیتارش.
و صدای سازی که محصور کننده است و عابران خیابان را میخکوب این نوا میکند.
کودکانی که با توجه زیاد هنر او را به نظاره نشسته اند.
زنان و مردانی که در دست هم ایستاده و محو سیم های گیتار او و رقص انگشتانش شده اند.
خانم ها و آقایان، این هنرمند اسمش استاس تونه.
گیتاریستی مشهور که تمام آلبوم هایش روی سایت خودش برای دانلود رایگان قرار دارد.