قطعات پر انرژی و متفاوت در آلبوم فرود کامل

قطعات پر انرژی و متفاوت در آلبوم فرود کامل - گروه The Canadian Brass

 گروه کانادایی برس - The Canadian Brass با موسیقی زیبای اسپانیایی، موسیقی کلاسیک باخ و دیگر آثار فراموش نشدنی قطعات زیبایی را خلق کرده اند.