موسیقی متن سریال ترکیه ای گودال - Çukur

موسیقی متن سریال ترکیه ای گودال - Çukur

تویگار ایشیکلی

موسیقی متن سریال ترکیه ای گودال - Çukur

تویگار ایشیکلی

سریال ترکی گودال - Çukur ، محصول سال ۲۰۱۷ کشور ترکیه است. آهنگسازی این سریال را تویگار ایشیکلی - Toygar Işıklı انجام داده است.

1
Çukur Jenerik Müziği (Live)
2
Vartolu (Live)
3
Kumpas (Live)
4
Acı / Baba-Oğul (Live)
5
Aliço / Pusu (Live)
6
Çukurun Dibi (Live)
7
Sokakların Sesi (Live)
8
Kasırga (Live)
نمایش بیشتر